Plastiklər üçün piqmentlər

Boyanma agenti olaraq da bilinən piqment, plastik sənayesində bir aşqar olaraq geniş istifadə olunur. Məhsulu gözəl və asan müəyyənləşdirməklə yanaşı, məhsulun hava müqavimətini yaxşılaşdıra və məhsulun elektrik xüsusiyyətlərini də yaxşılaşdıra bilər.