Mürəkkəblər üçün piqmentlər

Mürəkkəb əsasən bağlayıcıdan, bir piqmentdən və köməkçi agentdən ibarətdir və piqment mürəkkəbin rəngini, rəngləmə gücü, rəngi və həlledici müqavimətini, işığa və istilik müqavimətini müəyyənləşdirir.